Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Глибоцький район

Новини

19.04.2010 17:05

Загальна характеристика виконання бюджету району за 2009 рік  |  Фінанси

Доходи

За 2009 р. бюджети всіх рівнів в цілому по району надійшло 34984858 грн. До місцевих бюджетів району по загальному та спеціальному фондах надійшло 22580794 грн., при бюджетному плані з урахуванням змін 22973207 грн., або відсоток виконання складає 98,3.
Сума надходжень загального фонду  в порівнянні з 2008р. зменшилась на 595569 грн., або темп росту склав 96,7 відсотка.
Надходження доходів загального та спеціального фондів державного бюджету по району за 2009р. склали 12404064 грн., при плані доведеному Міністерством фінансів України 10767700 грн., тобто відсоток виконання складає 115,2, в порівнянні з відповідним періодом за минулий рік надійшло менше на 325386106 грн. Зменшення пояснюється тим, що з 1.01.2009 р. згідно наказу Державної митної служби України від 22.10.2008р. Вадул-Сіретська митниця ліквідована і створена Чернівецька, яка є платником в м. Чернівці. По податковій інспекції при плані 8669400 грн. надійшло 10045891 грн. або 115,9 % та до відповідного періоду за минулий рік більше на 493291 грн.; по інших платниках при плані 2098300 грн. фактично надійшло 2358172 грн., або 112,4 % та до відповідного періоду за минулий рік менше на 265328 грн.
Надходження доходів ІІІ-го кошика (доходів державного бюджету, за рахунок яких перераховуються дотації вирівнювання) при плані на 2009р. 8640600 грн. фактично склали 9670600 грн. або 111,9 %.
В т.ч. по податковій інспекції при плані 7717800 грн. надійшло 9078000 грн. або 117,6 % та до відповідного періоду минулого року менше на 10900 грн.; по інших платниках при плані 922800 грн. фактично надійшло 592600 грн. або 64,2 % та до відповідного періоду минулого року менше на 182900 грн.Видатки
Загальний фонд

Видаткова частина бюджету району за  2009 р. по  загальному фонду без врахування спеціального фонду виконана на 95,0 % до річних уточнених призначень (уточнений план на рік 161655900 грн., фактично профінансовано 153498800 грн.)
Кошти на утримання органів місцевого самоврядування використані  на 98,1%  до річного уточненого плану (уточнений план на рік 7577184 грн., фактично – 7433066 грн.). На протязі  2009 р. за рахунок вільних залишків, перерозподілу видатків та додаткової дотації виділено додатково асигнувань в сумі 2747600 грн.
На утримання професійної пожежної охорони при уточненому плані на рік 880808 грн. фактично профінансовано 858500 грн., що складає 97,5 %. За звітний період виділено додатково асигнувань в сумі 383200 грн.
На утримання закладів освіти використано 62963425 грн. при уточненому плані на рік  67575017 грн., що складає 93,2% річних уточнених призначень. Протягом звітного періоду згідно рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування на освіту зменшено асигнування в сумі 1205200  грн.
Заклади охорони здоров’я профінансовано на 96,0 % (річний уточнений план 26132735 грн., фактично використано  25085912 грн.). Протягом року на утримання  установ охорони здоров’я згідно рішень та розпоряджень збільшено асигнування в сумі   1663800  грн.
Загальна сума видаткiв по району на соцiальний захист населення за  2009 р. складає 46076443 грн. при річному уточненому планi 46199671 грн., що складає 99,7% уточненого плану на рік.
На житлово-комунальне господарство при річному уточненому плані 1155854 грн. фактично профінансовано 1049830 грн. або 90,8 %.
На утримання закладів культури кошти використані на 96,0 % (уточнений  план  на рік 5189444 грн., фактично використано  4980284 грн.). Протягом  року на утримання  установ культури органами місцевого самоврядування згідно рішень та розпоряджень  зменшено асигнування в сумі 306000  грн.
В тому числі по дирекції кіномережі  фактично профінансовано 100300 грн., що складає 100,0 %  річних  уточнених призначень.
Заходи з фізичної культури і спорту профінансовано  на 67,7% річних  уточнених призначень (уточнений план на рік 2360904 грн., фактично 1598578 грн.) Протягом року на утримання установ фізичної культури та спорту збільшено асигнувань в сумі 1644900 грн.
На радіомовлення при уточненому плані 40000 грн. фактично профінансовано 40000 грн., що складає 100,0 % річних уточнених призначень.
На  видання  районної газети при уточненому плані на рік  360000 грн.  фактично профінансовано 358000 грн., що складає 99,4 % річних  уточнених призначень.
По землеустрою  уточнений план на рік склав 15000 грн., видатки за 2009 р. проведені по Глибоцькій селищній раді  в сумі 15000 грн.  
По   програмах в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства при уточненому річному плані на рік 35800 грн. видатки за 2009р. проведені в сумі 30000 грн.
По компенсаціях за пільговий проїзд автомобільним та  залізничним транспортом при  уточненому річному плані на 2009 р. в сумі 848100 грн. профінансовано  630218  грн., що складає 74,3 %.
Програма підтримки малого і середнього підприємництва профінансована в сумі 34422 грн., при річному уточненому плані 35000 грн. або 98,3 %.
Видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери району та нарахування на неї профінансовані в сумі 82616221 грн., при річному уточненому плані 82786505 грн. або на 99,8 %.
Придбання медикаментів та перев’язувальних засобів профінансовано в сумі 1733614 грн. або 99,8 % річного уточненого плану (1778420 грн.).
Придбання продуктів харчування профінансовано в сумі 4610630 грн. при річному уточненому плані 4727110 грн. або 97,5 %.  
На інші видатки при уточненому плані на рік  207193 грн. фактично профінансовано 170758 грн., що складає 82,4 % уточнених призначень.
По коштах, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду при річному уточненому плані 1498496 грн. профінансовано 1329720 грн. , що складає 88,7 % уточнених призначень.
В районному бюджеті запланована субвенція Державному бюджету в сумі 44700 грн., фактично профінансовано 100,0 % річних уточнених призначень.
По інших субвенціях при плані 1500000 грн. фактично профінансовано 800000 грн., що складає 53,3 % річних уточнених призначень.


          
Спеціальний фонд

Загальні видатки по спеціальному фонду  при уточненому плані за  2009р.  9562284 грн. фактично профінансовано 7291127 грн., що складає 76,2 %.
По будівництву  уточнений річний план на 2009 рік складає 3263680 грн., проведено видатків  в сумі 2471447 грн. або це складає 75,7 % уточненого плану.
Видатки на ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування при уточненому річному плані 934556 грн. фактично проведено видатків за 2009 р. в сумі  747548 грн.  або 80  % до уточненого плану на рік.         
По охороні та раціональному використанню земель при уточненому річному плані 1540143 грн. фактично проведено видатків на 562320 грн., що складає 36,5 % до уточненого річного плану.
По охороні навколишнього середовища  при уточненому річному плані в сумі  76205 грн.  видатки проведені на суму 51410 грн., що складає 67,5%  до уточненого річного плану.
По цільових фондах при уточненому плані на рік  378764 грн. використано 279579 грн., що складає 83,0 % річних уточнених призначень. За рахунок залишку коштів на початок року збільшено видатки на 77494 грн.Міжбюджетні трансферти

Із Державного бюджету  одержано:
-  дотація  вирівнювання в сумі 89569100 грн., що складає 100,0 %;
- додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 5442000 грн. (22,6 %);
- субвенція на виплату допомог сім’ям з дітьми та  надання пільг та житлових субсидій населенню в сумі 44205800 грн. при плані 44523100 грн. (99,3 %);
- субвенція на утримання дітей-сиріт в сумі 335103 грн. (100,0 %);
- субвенція на фінансування у 2009р. Програм – переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та Програм розвитку місцевого самоврядування  в сумі 397000 грн. (100,0 %);
- субвенція на виплату заборгованості по ст.57 закону України „Про освіту” при плані 1777900 грн. надійшла в сумі 372638 грн. (21,0 відсоток плану).
Із обласного бюджету одержано інша субвенція в сумі 530000 грн., що складає 100,0 відсотків уточненого плану.
По субвенціях з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття  по загальному та спеціальному фондах при уточненому річному плані 1333497 грн. проведено видатків  в сумі 1282063 грн., що складає 96,1 %
По  субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу заплановано 1483519 грн., фактично профінансовано 1483519 грн., що становить100 % уточнених призначень.
По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян уточнений річний  план на 2009 р. склав 981100 грн., використано  715234 грн., що становить 72,9 %. В зв’язку з тим, що кошти субвенції надійшли в останній день року,  перераховано до державного бюджету залишок невикористаної субвенції  в сумі 2 грн.
По  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям при уточненому річному плані 41576247 грн. фактично профінансовано 41576247 грн.,  або 100 % до уточнених річних призначень.